Habitatges amb serveis integrals i personalitzats.

Per a persones amb dependència física.

Servei les 24 hores.

  • Casa teva, el teu espai

  • Suport assistencial 24 h

  • Casa teva, el teu descans

  • Bany totalment adaptat

  • Casa teva, el teu espai

  • Espais comuns totalment adaptats: gimnàs

  • Espais comuns totalment adaptats: piscina

  • Espais comuns totalment adaptats: restaurant i cafeteria

  • Sala polivalent

Els  Mòduls Independents de Convivència – MICs – estan dissenyats  per a la persona amb dependència física que, sola o en família, aspira a un alt grau d’independència.

Els MICs donen suport a aquest projecte de vida.