LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre), així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de l’11 de juliol), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que s’aplicaran a totes les operacions realitzades a través del web www.micsantjordi.org.

D’acord amb la llei 34/2002 de Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest web pertany a:

Nom fiscal de la societat:
LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA

CIF de la societat:
G-08593188

Domicili de la societat:
C/ Benedetti, 60; 08017 BARCELONA

Adreça de correu electrònic de la societat:
fundacio@llarsamistat.org

Dades legals i/o enregistrables de la societat: inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb el núm. 192.

Advertència de Privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic quedaran enregistrades en un fitxer propietat de LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de respondre les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes consultes. Per això poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA amb domicili a c/ Benedetti, 60; 08017 BARCELONA.

Condicions d’ús

Aquesta web ha estat creada per LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

a) Utilització lícita

L’/La usuari/a d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir l’ús o gaudi normal de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació hauran de respondre davant de LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA i davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

b) Garantia d’errors

LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar a tots els efectes com vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions sobre la informació que conté la seva web o en la seva configuració o presentació.
LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, de la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, de les errades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des d’on es presten els serveis.

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’/La usuari/a és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se’n de la informació continguda són de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.
LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del seu accés o ús d’informació ni de l’aplicació que se’n faci per reforçar qualsevol opinió personal o empresarial. LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com els diferents continguts són titularitat de LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA.

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa a tal efecte. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els prejudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de tal dret se’n deriven.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En els supòsits en els quals per accedir a alguna de les pàgines o serveis LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb l’establert en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme a l’establert en l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUEST WEB i al consentiment que l’/la/els usuaris han d’acceptar abans d’efectuar qualsevol tipus de comunicació amb LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA des de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’/la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA.
En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està donant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè el correu sigui utilitzat per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o per prestar i respondre les seves consultes o peticions per part de LLARS DE L’AMISTAT, CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA.