No et conformis només amb un hotel, tria una habitació d’hotel adaptada per a persones amb discapacitat.

No et conformis només amb un hotel, tria una habitació d’hotel adaptada per a persones amb discapacitat.


En l’elecció d’hotels amb habitacions per a persones amb discapacitats, l’adaptabilitat i els serveis assistencials són aspectes crucials. Són els que marquen la diferència entre una estada amb comoditat estàndard i una experiència excepcional. MICs Sant Jordi no sols ofereix habitacions adaptades per a persones amb discapacitat, sinó que també eleva l’estàndard del que significa una habitació d’hotel adaptada.


A diferència de les habitacions d’hotel per a persones amb discapacitats, que generalment inclouen característiques bàsiques com a banys adaptats i accessos sense barreres, MICs Sant Jordi va més enllà. Aquí, cada habitació és una mostra d’innovació i adaptació detallada, dissenyada específicament per a satisfer una àmplia gamma de necessitats. Des de sistemes de comunicació d’emergència fins a mobiliari ajustable i tecnologia assistida d’última generació, cada aspecte de les nostres habitacions s’ha considerat acuradament per a garantir comoditat, seguretat i autonomia.


Habitacions d’hotel adaptades per al teu benestar

El que distingeix a MICs Sant Jordi és la combinació d’adaptacions físiques amb serveis assistencials d’alta qualitat. El nostre equip de professionals està disponible les 24 hores del dia per a proporcionar assistència personalitzada, des de l’ajuda amb les activitats diàries fins al suport assistencial especialitzat. Aquesta atenció personalitzada assegura que cada hoste rebi la cura i l’atenció que mereix, en un ambient que respecta la seva independència i dignitat.


A més de les adaptacions físiques i l’assistència personal, MICs Sant Jordi ofereix serveis de teràpia i benestar dissenyats per a millorar la salut i la qualitat de vida dels hostes. Amb sessions de fisioteràpia individualitzades, tant a les habitacions com en instal·lacions especialitzades com el nostre gimnàs i la piscina terapèutica, les persones que s’allotgen en les nostres instal·lacions poden continuar amb les seves rutines de cura personal i rehabilitació durant la seva estada.


Un altre aspecte que destaca a MICs Sant Jordi és l’accessibilitat en totes les àrees comunes de l’hotel. Des del restaurant fins a les àrees d’oci, tot està dissenyat per a ser accessible, cosa que permet als hostes gaudir de totes les instal·lacions sense preocupacions. Això crea un ambient d’inclusió i comoditat que va més enllà de l’habitació de l’hotel.


Hostes únics amb necessitats úniques

A MICs Sant Jordi, entenem que cada persona amb discapacitat té necessitats úniques. Per això, ens esforcem per adaptar les nostres habitacions i serveis a les necessitats específiques de cada hoste. Ja sigui que necessitis una estada curta o una més prolongada, les nostres habitacions altament adaptades i el nostre enfocament personalitzat en serveis assistencials garanteixen una experiència d’allotjament inigualable.


En resum, MICs Sant Jordi redefineix el que significa allotjar-se en un hotel amb habitacions adaptades per a persones amb discapacitats. Amb la nostra combinació única d’adaptacions físiques detallades, serveis assistencials professionals i un ambient inclusiu, oferim una experiència que va més enllà de les expectatives, assegurant que cada hoste gaudeixi d’una estada confortable, segura i enriquidora. Contacta amb nosaltres per a reserves en el teu pròxim viatge.

Publicat al
Categoritzat com a General